Մերի Զաքարյան

Welcome to my blog

Posts about travelling, homeworks/classworks,

 • Տիեզերական ձգողություն

  Сентябрь 17, 2019 by

  Ձգողականությունը (ձգողությունը) նյութի համապարփակ հատկություն է և արտահայտվում է նրանով, որ բոլոր զանգվածները ձգում են միմյանց: Ձգողության ուժն է, որ մեզ բոլորիս պահում է Երկրի վրա: Երկրի ձգողության ուժը մեզ կշիռ է տալիս, և դրա շնորհիվ մենք զգում ենք մեր ծանրությունը: Մեր կշիռը կախված է մեր գտնվելու վայրից և փոփոխական է, որովհետև որքան մենք հեռու… Читать далее

 • Homework

  Сентябрь 17, 2019 by

  Նախադասությունների մեջ տեղադրել have got, has got, haven’t got, hasn’t got, had got, hadn’t got 1․ My friend has got a sister.Her name is Alice. 2.My friend hasn’t got any brother. 3.These children have got many toys. 4. Have you got many English books at home? 5. I have got a lot of work to do… Читать далее

 • Արտաշես Առաջին. երևելի ու փառապանծ գործիչ

  Сентябрь 17, 2019 by

  Հայոց պատմության երևելի ու փառապանծ գործիչներից է հայոց արքա, Արտաշեսյան հարստության հիմնադիր Արտաշես Ա Բարեպաշտը (մ.թ.ա. 189-160): Արտաշես Առաջինը Երվանդունյաց արքայական տոհմից էր: Հայոց ավանդավեպը նշում է, որ նա հայոց արքայազն էր, և նրա գահն ու իրավունքը բռնագրավեց Երվանդ Դ արքան (մ.թ.ա. 220-200), որ գահ բարձրանալով` սրի քաշեց օրինավոր թագաժառանգներին: Նրանցից փրկվեց միայն մանուկ Արտաշեսը,… Читать далее

 • Classwork

  Сентябрь 17, 2019 by

  Alice can ride a bike, but can’t swim. Chimpanzees can learn to count, but can’t learn to speak I can use a computer, but can’t draw pictures with it. She can play the guitar, but can’t play the violin. My mum can sing, but can’t play the guitar.

 • Ջրոլորրտի աղտոտում

  Сентябрь 17, 2019 by

  Ջրի աղտոտման հիմնական աղբյուրներն են արդյունաբերական և կենցաղային հոսքաջրերը, ձնհալի և անձրևների ժամանակ հողահանդակներից տեղափոխված պեստիցիդները բնակավայրերից վնասակար նյութերը, անձրևի և ձյան միջոցով՝ մթնոլորտից անջատվող աղտոտող նյութերը։ Արդյունաբերական հոսքաջրերն առավել հաճախ աղտոտված են նավթամթերքներով, ֆենոլներով, ծանր մետաղներով (սնդիկ, կապար, կադմիում, պղինձ և այլն) և բարդ օրգանական միացություններով (սինթետիկ լվացամիջոցներ, ներկեր, ճարպեր), որոնք վատացնում են ջրի որակը, խմելու և սննդի մեջ օգտագործելու համար դարձնում ոչ պիտանի, խախտվում են ջրային ավազանի կենսաբանական շարժընթացները, նվազում է աղտոտող նյութերից ջրի ինքնամաքրման հատկությունը,… Читать далее

 • Домашняя работа ( упр. 3-4 )

  Сентябрь 17, 2019 by

  Задание 3. а) Определите значение данных слов.Прародитель — родитель дедушки/бабушки правнук- внук пробабушки/продедушки родоначальник — предок единорожденный — единственный ребенок у родителей землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности б) Приведите свои примеры, используя части слова праводник, родственник, единомышленник земляниин. Задание 4. а) Измените словосочетания, поставив их в формемножественного числа.Большие страны, таинственные легенды, армянские… Читать далее

 • 16-22 (5-11)

  Сентябрь 16, 2019 by

  16․ Կատարեք բազմապատկում օգտվելով բանաձևից․ (a-b)(a+b)=a2-b2 (p-q)(p+q)=p2-q2 (c+d)(d-c)=d2-c2 (2a+b)(2a-b)=4a2-b2 (x-1)(x-1)=(x-1) 2 (a+2)(2-a)=4-a2 (2a-b)(2a+b)=4a2-b2 (5x+y)(5x-y)=25×2-y2 (2m-3n)(3n+2m)=4m2-9n2 17. Կատարեք բազմապատկում օգտվելով բանաձևից․ 1) (x-y)(x2-xy+y2)=x3-2x2y+2xy2-y3 2) (m-n)(m2+mn+n2)=m3-n3 3) (a+1)(a2-a+1)=a3+1 4) (b2+2b+4)(b-2)=b3-8 5) (1+m2)(1-m2+mn+n2)=1+mn+n2-m4+m3n+m2n2 6) (9a2+12a+16)(3a-4)= 27a3-64 7) (y-3z)(y2+3yz+9z2)=y3+3y2+9yz2-322-96yz-288z2 8) (2b-1)(4b2+2b+1)=8b3-1 9) (9+6a+4a2)(3-2a)=27-8a3 10) (p+5)(p2-5p+25)=p3+125 11) (3-a3)(a6+3a3+9)=27-a9 18․ Բազմանդամները վերլուծեք արտադրիչների․ 2x+2y=2(x+y) 5mn-5n=5n*(m-1) 10p-5q=5(2p-q) 12c+8b=4(3c+2b) 15k-9k=6k 6a+9b=3(2a+3b) ax+ay=a*(x+y) mn+n=n*(m+1)… Читать далее

 • Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները

  Сентябрь 12, 2019 by

  Աքեմենյան տերությունը, չնայած արտաքին փայլին, նման էր կավե ոտքերով հսկայի: Գնալով ուժեղանում էին կենտրոնախույս ձգտումները, և տերության տարբեր մասերում հանդես եկան գործնականում անկախ ցեղեր ու ցեղախմբեր, որոնցից էին Հայաստանում գտնվող կարդուխները, խալդայները կամ սկյութները: Եվ մինչ օրեցօր թուլանում էր Աքեմենյան տերությունը, Բալկանյան թերակղզում գնալով ուժեղանում ու առնականանում էր Մակեդոնիայի ոչ մեծ թագավորությունը: Ռազմական վերափոխությունների շնորհիվ,… Читать далее

 • Իդեալի հասկացությունները արվեստի մեջ

  Сентябрь 12, 2019 by

  Ամեն մի արվեստագետ իր աշխատանքը փորձում է չթողնել անիմաստ։ Եթե նա չի կարողանում մտածել իմաստը, նա ասում է իր զգացմունքները այդ աշխատանքը կաըարելու ժամանակ կամ թե ինչ էր նա զգում, որ ցանկացավ այդպիսի աշխատանք ստեղծի։ Ամեն մեկի մոտ իդեալի իմաստները տարբեր են։ Մարդիկ կան ովքեր իմաստ չեն գտնում աբստրակտ նկարների մեջ։ Օրինակ, մենք երբ նայում… Читать далее

 • Упражнение 3-7

  Сентябрь 12, 2019 by

  Да, это хлеб. Да, это стол. Да, это мама. Да, это дети. Да, это врач. Да, это сад. – нет Это дедушка? Это парк? Это студент? Это книга? Это кот? Это семья? Нет, это не девушка. Нет, это не парк. Нет, это не книга. Нет, это не кот. Нет, это не семья. 4.Задайте вопросы: Это… Читать далее

View all posts